Bæredygtighed

Hos Ready Bathroom forstår vi, hvilken indvirkning vores processer kan have på miljøet.
Vi mener, at det er bydende nødvendigt at erkende dette og løbende søge måder
at reducere denne påvirkning på.

Energibesparelse er en forpligtelse i dag, ikke kun for at reducere miljøforurening, men
også for at begrænse de høje omkostninger, der følger af det. Problemer med forurening,
udtømning af naturressourcer af miljøet samt passende regler ændrer tilgangen til
byggeprocessen. På den måde gør Ready Bathroom alt for at udvikle løsninger, der muliggør
anvendelse af de mest miljøvenlige produktionsmetoder.


Vi overholder miljøbestemmelser om, at vores processer ikke forårsager miljøhændelser.

 • Vi støtter en kultur af miljøbevidsthed blandt vores medarbejdere og studerende.
 • Vi reducerer mængden af ​​affald, der går til lossepladser ved at øge ressourceeffektiviteten,
  genbruge materialer og øge vores genbrugsindsats.
 • Vi reducerer energiforbruget gennem brug af bedste praksis og installation af effektivt
  udstyr, hvor end det er praktisk muligt.
 • Vi indsamler oplysninger fra vores leverandører for at evaluere brugte produkters
  miljømæssige ydeevne til produktion af vores badeværelser.
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo